Μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης , που προγραμματίζει να προωθήσει ο Aναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, από την 1-1-2016 ,το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση  αδειών χρήσης ύδατος , ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ. Η μείωση του καταβαλλόμενου ποσού του προστίμου κρίθηκε αναγκαία , λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης για...