Επικυρώθηκε, με πρόσφατη απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) , η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε έκταση 1.600 στρεμμάτων, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, με την αντίστοιχη απόρριψη των προσφυγών των κυνηγετικών συλλόγων Ελλάδας και Πελοποννήσου. Το  πάρκο θα λειτουργήσει σε απόσταση 700 μέτρων από τη Μεγαλόπολη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ...