Μόλις δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4269/2014 και την τροποποίηση με αυτόν του καθεστώτος των γενικώς επιτρεπόμενων χρήσεων γης, ο νόμος αυτός τροποποιείται, ως προς τις ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης, με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί. Το αξιοσημείωτο, βέβαια, είναι ότι αυτή η τροποποίηση του νόμου...