Ενα ακόμα εμπόδιο για την έναρξη της επένδυσης που αφορά στην κατασκευή εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου στην περιοχή του Βοτανικού ξεπεράστηκε, καθώς ο Δήμος της Αθήνας έδωσε την έγκρισή του στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η Επικαιροποιημένη Ειδικη Μελέτη (Master Plan) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την υλοποίηση του προγράμματος...