Με την υπ΄αριθμόν 44/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κρίθηκε ότι με τη ρύθμιση του ν.4499/2017 εισάγεται ουσιώδης απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας “Καζίνο”. Η διαδικασία αυτή προβλέπει, όπως είναι γνωστό, τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας ‘Καζίνο”. Έγινε, περαιτέρω, δεκτό ότι πρόκειται για...