“Απόσυρση” κτιρίων, τράπεζες γης, ενωμάτωση ημιυπαιθρίων στο συντελεστή δόμησης και αύξηση του συντελεστή αυτού στις μεγάλες πόλεις, ουρανοξύστες στην Αθήνα και μεταφορά συντελεστή δόμησης ως άυλου τίτλου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο νέος ΓΟΚ.  Στόχος του ΥΠΕΚΑ που προωθεί σύντομα την αλλαγή του υφιστάμενου ΓΟΚ είναι να επιφέρει δραστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χτίζονται ο...