Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 49/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ), κρίθηκε νόμιμη η αναγκαστική απαλλοτρίωση διατηρητέων κτιρίων με σκοπό την προστασία  και  την ανάδειξη του αρχαίου μνημείου της “Ποικίλης Στοάς”. Συγκεκριμένα, ως συνταγματικά ανεκτός  κρίθηκε από το αρμόδιο Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου,  ο αποχαρακτηρισμός 2 εκ των διατηρητέων κτιρίων...