Ακόμη δέκα παλαιά στρατιωτικά κτίρια των αρχών του προηγούμενου αιώνα, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούσαν κομμάτι των στρατώνων του ιππικού, εντός του μητροπολιτικού πάρκου Γουδί, κηρύσσονται διατηρητέα. Στην εν λόγω περιοχή αναπτύχθηκε, σε άμεση σύνδεση με το «στρατιωτικό ζήτημα», που ανέκυψε μετά τον πόλεμο του 1897 και την απαιτούμενη γενική ανασύνταξη του στρατού, ένα σύστημα από...