Παρά την αρνητική γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και την απόρριψή του από την πλειοψηφία των εμπλεκομένων επιστημονικών, επαγγελματικών και οικολογικών φορέων και οργανώσεων το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό εγκρίθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουριστικής Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3155. Οι σημαντικότερες αλλαγές...