Με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχει ξεκινήσει η κατασκευή μονάδας διαχείρισης απορριμάτων στην Ήπειρο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο. Αξίζει να σημειωθεί, πως η συγκεκριμένη μονάδα θα είναι η πρώτη στη χώρα μας που θα παράγει ενέργεια (1,5 MW) από την καύση του βιοαερίου από βιοαπόβλητα, ενώ η Περιφέρεια της...