Το Ε΄τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, με την υπ’ αριθμό 1449/2015 απόφασή του, νόμιμη την ανέγερση της νέας μονάδος εμπλουτισμού στις Σκουριές. Το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο κατέληξε σε αυτή την απόφαση δεχόμενο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία αφορά την ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση και την επεξεργασία μεταλλευμάτων, απαιτείται άδεια της πολεοδομικής αρχής, η...