Η θέσπιση των ευεργετικών για τους “αυθαιρετούχους” διατάξεων των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 όχι μόνον δεν αναχαίτισαν την αυθαίρετη δόμηση, αλλά φαίνεται ότι οδηγούν, αντίθετα, στη δημιουργία μίας “νέας γενιάς” αυθαιρέτων. Ειδικότερα, η έρευνα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης συγκεκριμένων περιοχών της χώρας, όπως είναι η Αττική και οι Κυκλάδες, αποδεικνύει ότι αφενός κανένα...