Κατατέθηκε σήμερα από το Δικηγορικό μας Γραφείο, αίτηση ακυρώσεως με την οποία ζητούμε την ακύρωση  της πρόσφατης υπ’ αριθμ. 2254/2013 (Β΄ 2184) αποφάσεως του ΥΠΕΚΑ. Με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση  “ενεργοποιούνται” οι διατάξεις του νόμου  4178/2013. Οπως είναι γνωστό,  με τον νέο αυτόν νόμο, ο οποίος επαναλαμβάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ρυθμίσεις του προγενέστερου νόμου...