Με πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο του αρμόδιου ΥΠΕΚΑ δίδεται η διεξοδική και λεπτομερής ερμηνεία των νέων διατάξεων του ΝΟΚ – ν. 4067/2012. Σημειώνεται ότι μέχρι πρόσφατα οι επιμέρους Υπηρεσίες Δόμησης έχουν συναντήσει μεγάλα προβλήματα κατά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του ΝΟΚ. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται τόσο στην εισαγωγή νέων διατάξεων και θεσμών όσο και, ιδίως, στην αοριστία...