Μεγάλες και διαδοχικές ήταν οι αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας. Πριν από λίγες ημέρες έκλεισε ένας μήνας από την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 για το νέο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης. Με το νόμο αυτόν, οι πολεοδομίες μετατράπηκαν σε υπηρεσίες δόμησης. Επίσης, ψηφίστηκε ο Νέος Οικοδομικός...