Το νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας  προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες,  να προχωρήσει σε κατάργηση πρόσφατων νομοθετικών τροποποιήσεων, οι οποίες ενδέχεται να κριθούν ως “αντιπεριβαλλοντικές” από τη νέα  Κυβέρνηση, καθώς και στην επανεξέταση και την επαναξιολόγηση  συγκεκριμένων έργων, τα οποία βρίσκονται ήδη στο στάδιο της αδειοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, το νέο Υπουργείο σκοπεύει να επανεξετάσει τους...