Ο τέταρτος κατά σειρά νόμος για τη “νομιμοποίηση” ή αλλιώς για την “πολεοδομική τακτοποίηση” της αυθαίρετης δόμησης στη χώρα μας σε διάστημα μόλις πέντε ετών είναι πλέον γεγονός και απομένει η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ωστόσο, η υποβολή των σχετικών δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Ανάμεσα στις αλλαγές...