Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης υπαγωγής αυθαίρετων κτισμάτων, στις διατάξεις του ν. 4178/2013, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών. Η περίοδος της παράτασης θα διαρκέσει από τις 08.02.2015 έως και τις 08.02.2016 και, καθ’ όλη της διάρκειά της, θα ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες αποπληρωμής και, ιδίως οι...