Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο νέο νόμο 4178/2013 για τα αυθαίρετα, η μεταφορά των δηλώσεων του ν. 4014/2011 στο νέο νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν...