Σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα στελέχη και το προσωπικό των κατά τόπους αρμοδίων Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) της χώρας και αφορούν στο ακριβές περιεχόμενο και την  έννοια των νέων διατάξεων του νέου νόμου για τα αυθαίρετα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό (ν. 4495/2017),  διεξάγονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο με εισηγητή...