Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα, που περιλαμβάνει ευνοϊκές, αλλά και μφίβολης συνταγματικότητας,  ρυθμίσεις για την τακτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, ο νόμος που θα ψηφιστεί θα ισχύσει για διάστημα 18 μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι και το Φεβρουάριο του 2015 και από τις ρυθμίσεις του θα επωφεληθούν...