Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση για τη θεσμοθέτηση του π.δ. ” Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”. Στο πλαίσιο του σχετικού διαλόγου το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας  κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν πέντε άρθρα του σχεδίου π.δ. Σύμφωνα με την πρώτη από αυτές τις παρατηρήσεις, στις περιοχές Γενικής Κατοικίας, όπου επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα μέχρι 100...