Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) ανακοίνωσε με νέο σχέδιο νόμου, τιθέμενο σε δημόσια διαβούλευση, νέα διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών, δυνάμει της οποίας θα αποκαλυφθούν οι υφιστάμενοι εντός δασικών εκτάσεων οικισμοί. Πιο συγκεκριμένα, η εκάστοτε περίπτωση θα ερευνάται από τετραμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από δύο μηχανικούς της πολεοδομίας και  του δήμου, έναν δικηγόρο και έναν εκπρόσωπο...