Στο ίδιο προστατευτικό καθεστώς με τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, ως φυσικά αγαθά, υπάγονται οι εκτάσεις, που κηρύσσονται αναδασωτέες και, μάλιστα, ανεξάρτητα από το αν η πράξη κήρυξης αναδάσωσης έχει εκδοθεί πριν ή μετά από την ισχύ του Συντάγματος, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προκειμένου δε να προβεί η Διοίκηση σε ανάκληση...