Στις 10 Οκτωβρίου πρόκειται να συζητηθούν, ενώπιον της της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αιτήσεις ακύρωσης, που έχουν ασκηθεί κατά του νέου νόμου για τα αυθαίρετα, του ν. 4178/2013. Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 4178/13 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, μετά την απόρριψη, δυνάμει της υπ’ αριθ. 242/2014 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτησης...