Τον περιορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των ομοδίκων στις ακυρωτικές δίκες, ενώπιον του ΣτΕ και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, επιδιώκει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσα από τη νομοθετική ρύθμιση, η διαβούλευση για την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η τροποποίηση του άρθρου 45 του π.δ 18/1989, που διέπει την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως, ενώπιον...