Όπως κρίθηκε με πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμό 714/2014 απόφαση του Ε΄Τμήματος του ανωτέρω δικαστηρίου, θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού ως φυσικού φαινομένου. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με την έκδοση σχετικής πράξης, με την οποία βεβαιώνεται η διαπίστωση της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης. Μάλιστα, η διαπίστωση...