Κατά του νέου σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει και την οριστικοποίηση των αδειών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Πλάκας, τάσσονται η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Europa Nostra, καθώς και αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το νομοσχέδιο, το οποίο προτείνει το ΥΠΕΚΑ, εκτός από τη διευκόλυνση των αναδασώσεων, τη μονιμοποίηση...