Με ορατό τον κίνδυνο να απαξιωθεί το πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι ο πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) και η γ.γ. του ΥΠΠΟΤ ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να αξιοποιήσουν το σημαντικό αυτό περιουσιακό στοιχέιο του Δημοσίου. Ανέθεσαν, έτσι, τη μελέτη για το Τατόι σε μία ομάδα νέων αρχιτεκτόνων με τον όρο να...