Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  (ΥΠΕΚΑ) ενέκρινε πρόστιμα ύψους 315.900 ευρώ, μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, για παραβάσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν έπειτα από ελέγχους που διεξήγαγαν οι ίδιοι. Πολλές από τις παραβάσεις αυτές αφορούν σε εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Ναυπάκτου, ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, Κεντρικός ΧΥΤΑ Λέσβου). Επιπλέον, επιβλήθηκαν πρόστιμα και σε ιδιωτικές εταιρείες,...