Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 1433/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία παραπέμφθηκε η τελική κρίση της υποθέσεως  στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, λόγω της σημασίας των τιθέμενων ζητημάτων, εκετάστηκε το ζήτημα της χωροθέτησης μονάδας παραγωγής βιοαερίου μέσω μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων και γεωργικής βιομάζας, η οποία στη συνέχεια θα...