Ουσιώδης όρος για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι τα ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια, που θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ρυθμίζουν το πλαίσιο διαμόρφωσης των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών δραστηριοτήτων και των ελεύθερων χώρων σε εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 387/2014 απόφαση του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την...