Ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης βρίσκεται η υπόθεση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η κατάθεση και των 12 συμβάσεων, που αφορούν όλες τις πτυχές του έργου, στο Ελεγκτικού Συνέδριο, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητά τους. Έπειτα, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν τροποποιήσεις, θα ακολουθήσουν οι τελικές...