Άκυρη, στο σύνολό της, κρίθηκε, όπως είναι ήδη γνωστό, από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκτροπή του Αχελώου. Σύμφωνα με τη σχετική υπ’ αριθ. 26/2014 απόφαση η Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ότι  το επίδικο σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων, παρ’ ότι αφορά...