Το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει εφεξής να αποζημιώνει τα μέλη των οικοδομικών συνεταιρισμών που έχουν αγοράσει δασικές εκτάσεις για να χτίσουν, αλλά τελικά αυτό δεν τους επετράπη από τη Διοίκηση. Αυτό προβλέπεται σε πρόσφατη απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ.   Με την υπ’ αριθμ. 1058/2012 απόφασή του το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι ο οικοδομικός συνεταιρισμός Ιδιωτικών Υπαλλήλων...