Πολλές και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το πολυνομοσχέδιο, που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αυτό, τουλάχιστον, δείχνουν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, που ολοκληρώθηκε, με ασυνήθιστα μεγάλη συμμετοχή, την περασμένη εβδομάδα. Η αντίθεση της πλειοψηφίας όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση εστιάζει, κατ’ αρχάς, στις ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν αυτή την περίοδο στη χώρα...