Στις Επιτροπές Παραγωγής και Περιβάλλοντος της Βουλής παρουσιάστηκε χθες το σχέδιο υπουργικής απόφασης που αφορά την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σχετικά με τον τρόπο της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης. Με βάση την απόφαση αυτή, τα έργα κατηγοριοποιούνται σε 12 κατηγορίες (π.χ. λιμενικά, υδραυλικά κ.α.). Καθεμία από τις κατηγορίες αυτές τελεί υπό διαφορετικό καθεστώς περιβαλλοντικής...