Με πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο τρέχον ΕΣΠΑ, έργα σχετικά με τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στη Δωδώνη και την Αλεξανδρούπολη, για τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντίστοιχα. Πρόκειται για μέρος της κρατικής χρηματοδότησης στα δύο έργα, το σύνολο των οποίων θα κατασκευαστεί...