Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010,  ζητήσαμε, με αίτησή μας,  την εισαγωγή στην Ολομέλεια του ΣτΕ, δυνάμει του θεσμού της “Πιλοτικής Δίκης”,  αιτήσεως ακυρώσεως που είχαμε καταθέσει στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων. Με την αίτηση ακυρώσεώς μας αυτή είχαμε ζητήσει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 49/2012 οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε δυνάμει...