Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία, με σκοπό τον “εκσυγχρονισμό” της, όπως τιτλοφορείται το νομοσχέδιο. Στόχος του Υπουργείου είναι η επίλυση των χρόνιων παθογενειών και προβλημάτων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη...