Μειώνεται η πειστικότητα του επιχειρήματος περί “περιβαλλοντικού ισοζυγίου”, επάνω στο οποίο στηρίχθηκε η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων και των ημιυπαίθριων χώρων. Συγκεκριμένα, μετά από πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εκμηδενίζονται οι πόροι για το “Πράσινο Ταμείο” που ιδρύθηκε με το ν. 3889/2010, προκειμένου να στηριχθεί νομικά και συνταγματικά η έμμεση νομιμοποίηση όλων των...