Posts tagged with "πολεοδομική νομολογία"

Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης και σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ , με πιό πρόσφατη την υπ’ αριθμ. 2928/2011 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται κατά ειδική διοικητική διαδικασία, που περιλαμβάνει και στάδιο ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους, κατόπιν προσκλήσεώς τους πριν από την κύρωση της πράξης. Μετά την κύρωση και τη μεταγραφή...

Απαγόρευση από το ΣτΕ της υποβολής αιτήσεων για την ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών στη ρύθμιση του ν. 4014/2011.

Με την απόφαση 180/2012 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ διατάχθηκε ως πρόσφορο μέτρο, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων βάσει δικαιολογητικών, πέραν των προβλεπόμενων στον αρχικό νόμο για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων κατασκευών, δηλαδή στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4014/2011. Διατάχθηκε, επίσης, η διακοπή της επεξεργασίας εκείνων...