Παράνομο κρίθηκε, κατά την επεξεργασία του από το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ,  σχέδιο π.δ. που αφορούσε την έγκριση πολεοδομικής μελέτης για την πολεοδομική οργάνωση και τη λειτουργία οικισμού στην Εύβοια, ιδιοκτησίας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι το προαναφερθέν σχέδιο π.δ. δεν είναι νόμιμο, διότι δεν προέκυψε ότι είχε καταβληθεί στο “Πράσινο Ταμείο”...