Δόθηκε η πρώτη και αναμενόμενη παράταση για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την “πολεοδομική τακτοποίηση” αυθαιρέτων κτιρίων και κατασκευών, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209  που πέραν της περιβαλλοντικής του διάστασης διαθέτει και σημανιτκό πολεοδομικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί  ως πολεοδομικός νόμος. Συγκεκριμένα, παρατείνεται για ένα μήνα...