Κτίρια που θα καταλαβάνουν έως 3.720.000 τ.μ. μπορεί να αναγείρει στο Ελληνικό ο υποψήφιος επενδυτής. Κύριοι περιορισμοί που θέτει η Πολιτεία είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου τουλάχιστον 1.500 στρεμμάτων και ο περιορισμός της δόμησης στην παράκτια ζώνη. Το σχέδιο ανάπτυξης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού δίνει το πολεοδομικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των 6.200 στρεμμάτων...