Παρατείνεται εκ νέου και, συγκεκριμένα, για ακόμα εξήντα ημέρες, η προθεσμία που δίνεται στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών , προκειμένου  να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και, ειδικότερα, στην υπαγωγή των ακινήτων τους στις διατάξεις του ισχύοντος νόμου 4178/2013. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, η νέα προθεσμία για τις δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στο...