Δημοσιεύθηκε στο νέο τεύχος της Μηνιαίας Έκδοσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) “Νομικό Βήμα” ( Τόμος 61, τεύχος 8) η μελέτη του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου με τίτλο: “Οι πολιτικοί των Αυθαιρέτων”. Στην μελέτη αυτή, γίνεται διεξοδική αναφορά στο ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης στη χώρα μας, το οποίο εκλαμβάνεται ως φαινόμενο που είναι στενά συνυφασμένο με...