Με νομοσχέδιο που θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή, το Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να αναμορφώσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να επιταχύνει  τις διαδικασίες αδειοδότησης όλων των μεγάλων επενδύσεων στη χώρα. Στόχος του υπό προώθηση νομοσχεδίου είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων σε τομείς, όπως είναι ο Τουρισμός, η Ενέργεια, η...