Σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) η προθεσμία για προσβολή με αίτηση ακυρώσεως  της πράξης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου αρχίζει, κατά κανόνα, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σημειώνεται δε ότι η διοικητική αυτή πράξη χαρακτηρίζεται από τη νομολογία ως ατομική πράξη γενικού περιεχομένου. Περαιτέρω, εάν η τροποποίηση είναι εντοπισμένη,...