Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΚΑ, όσοι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011, θα επιβαρύνονται με προσαύξηση της τάξης του 1%, στο πρόστιμο νομιμοποίησης, αν δεν υπήχθησαν, μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο, στις διατάξεις του νεότερου σχετικού νόμου  4178/2013, μέσω επανυποβολής της δήλωσης. Η προσαύξηση, μάλιστα, θα επιβάλλεται για κάθε μήνα καθυστέρησης....